OEZ (https://www.oez.sk/)

Politika spoločnosti

Vedenie spoločnosti prijalo túto politiku a rozhodlo sa podporovať rozvoj všetkých aktivít, smerujúcich k neustálemu zlepšovaniu kvality výrobkov a poskytovaných služieb, životného a pracovného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Politika spoločnosti a zásady súvisiace s ňou sú záväzné pre všetky úrovne spoločnosti, funkcie, útvary a pre všetkých zamestnancov. Vedenie spoločnosti očakáva od všetkých zamestnancov spoločnosti maximálnu podporu pri zaisťovaní úloh vyplývajúcich z politiky spoločnosti.

Na stiahnutie