OEZ (https://www.oez.sk/)

OEZ CAD Menu

OEZ CAD Menu obsahuje štruktúru s výkresmi výrobkov OEZ s.r.o. - verzia 4.1.0.1 (od 24.3.2023).

VERZIA 4.1.0.1

Novo priložená tabuľka Excel s prehľadom výkresov pre používateľov alternatív AutoCAD.

OEZ CAD Menu (verzia 4.1.0.1) je k dispozícii pre AutoCAD (R. 2000 a vyššie).

Stiahnite sie