Impulzné pamäťové relé MIG, MIR

minia.png Nebaví vás premýšľať nad zapojením schodiskových a krížových vypínačov pre ovládanie osvetlenia? Rozčuľuje vás, keď klapky vypínačov sú v rovnakej polohe? Viete, že ide osvetlenie spínať i pomocou tlačidiel? Ako na to, vám odpovie nasledujúci článok.

K ovládaniu elektrických obvodov tlačidiel slúži impulzné pamäťové relé. Vo chvíli, keď je na ovládacej svorke relé privedený impulz, relé prepne výstupné kontakty do opačného stavu „zapnuto“ -> „vypnuto“ alebo“vypnuto“ -> “zapnuto“. Po privedení ďalšieho impulzu dochádza opäť k prepnutiu. Ide vtedy ovládať osvetlenie z viac miest, aby bolo nutné inštalovať zložité zapojenie pomocou schodiskových a krížových vypínačov.

Impulzni-pametova-rele-MIG_MIR.jpg

Impulzné pamäťové relé OEZ delíme podobne ako inštalačné stýkače a relé do dvoch základných skupín:

  • tiché (mechanický kontakt)
  • extra tiché (elektronický kontakt riešený miniatúrnym relé)

Tiché impulzné pamäťové relé MIG

V pokojnom stave netečie riadiacim obvodom MIG žiadny prúd, a to ani v zapnutom stave. Cievka elektromagnetického obvodu je napájaná iba po dobu trvania ovládacieho impulzu. Nedochádza tak k vytváraniu „brumu“ a je teda možné zaradiť tieto relé do skupiny „tiché“ obdobne ako inštalačné stýkače RSI-X.

Prístroj síce v zopnutom stave nevydáva žiadny hluk, ale pri prepnutí kontaktov môžeme počuť cvaknutie. Je to spôsobené masívnymi mechanickými kontaktmi, vďaka nim je prístroj schopný spínať výnimočne vysoké výkony.

Extra tiché impulzné pamäťové relé MIR

Impulzné pamäťové relé MIR sú elektronickou obdobou vyššie uvedených relé MIG. Ku spínaniu využívajú obvod miniatúrneho vnútorného relé, čím je odstránené i  cvaknutie.

Relé sú vybavené vstupmi pre centrálne ovládanie (ON a OFF). Tieto vstupy dovoľujú centrálne zapnúť alebo vypnúť všetky elektrické okruhy jedným tlačidlom. centrálne vypnutie je využiteľné napríklad pre zistenie zhasnutia všetkých svetiel pri odchode z objektu. 

Prehľad maximálnych spínaných výkonov impulzných pamäťových relé pre AC 230 V

Impulzni-pametova-rele-MIG_MIR-01.jpg

  • AC‑1 … Neinduktívne  alebo mierne induktívne záťaže (napr. bojlery, akumulačné kachle a nádrže)
  • AC-5b … Žiarovky
  • AC-5a … Riadiace zariadenie elektronických výbojok (napr. paralelne kompenzované žiarivky)

V tabuľke sú uvedené maximálne spínané výkony pre jeden kontakt prístroja. Je zrejmé, že impulzné pamäťové relé MIG založené na mechanickom kontakte sú schopné spínať o veľa vyšší výkony ako elektronické relé MIR. Napríklad impulzné pamäťové relé MIG-63-40-A230 je schopné spínať až 4x 5 kW žiarovkovej záťaže.

Silový obvod relé je oddelený od ovládacieho obvodu. Vďaka tomu môžu byť použité pre ovládací obvod vodiče oveľa nižších prierezoch ako pri štandardnej inštalácie pomocou vypínača. Zároveň doplnenie tlačidla do už existujúcej inštalácie je  jednoduchšie. Stačí iba pripojiť nové tlačidlo paralelne na existujúci ovládací obvod.

Impulzné pamäťové relé MIR disponuje i vstupmi „ON“ a „OFF“. Po privedení impulzu na vstup „ON“ relé zapne výstupný obvod nezávisle na jeho predchádzajúcom stave. Analogicky privedením impulzu na vstup „OFF“ relé vypne bez ohľadu na jeho predchádzajúci stav. Pri správnom zapojení ide jedným tlačidlom  vypnúť/zapnúť všetky obvody dopredu určenej skupine naraz. Funkcie miestneho ovládania je pritom zachovaná.

U impulzných pamäťových relé MIG sa táto funkcia rieši doplnením príslušenstva -  bloku pre centrálne ovládanie.

Centrálne ovládanie

Impulzni-pametova-rele-MIG_MIR-02.jpg

Impulzné pamäťové relé nájdu uplatnenie ako v domových inštaláciách, tak i v rozsiahlejších projektoch, zameraných na spínanie osvetlenia. Značku OEZ nájdete všade tam, kde sú hlavnými požiadavkami  bezpečnosť, kvalita a užívateľský komfort.