Odborné semináre

Na odborných seminároch OEZ získáte množstvo informacii o novinkách v našom portfoliu produktov a služieb prostredníctvom zaujimavých prednášok a rozsiahlej výstave prístrojov.

Zoznam prednášok pre rok 2019

  • Úvod a novinky
  • Opravy a rekonštrukcia rozvadzačov nn
  • Správna voľba prúdových chráničov
  • Selektivita istenia v programe Sichr

Hostia seminárov: súdny znalec Ing. Ján Meravý a Ing. Ivan Sýkora

 

Partneri odborných seminárov OEZ