Kalendár akcií

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 13.08.2020 |... (Akce)
13. 08. 2020, 07:00 - 13. 08. 2020, 13:00
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Modulární přístroje MINIA - Nejlepší volba

Lipensky_Jiri.jpg Právě v tomto období uvádí OEZ na trh řadu Modulárních přístrojů Minia, které navazují na předchozí skupinu přístrojů pro domovní rozvody. O celém projektu jsme hovořili s Ing. Jiřím Lipenským , vedoucím úseku produktového managementu, výzkumu a vývoje OEZ s.r.o.

Co bylo důvodem, který přivedl Produktový management k myšlence vytvořit před lety zadání pro konstrukci nových přístrojů? Tehdy prodeje jističů LSN a ostatního příbuzného sortimentu stoupaly vzhůru.

Odhadnout, kdy je ten správný okamžik pro zahájení vývoje nové generace produktů, není nikdy snadné. Závisí to na celé řadě podmínek. Od měnící se situace na trhu, odhadované doby života konkrétního produktu, předpokládaného průběhu řešení, až po aktuálně volné vývojové kapacity. V žádném případě se započetím vývoje nového produktu nelze čekat až na dobu, kdy prodeje toho stávajícího stagnují nebo dokonce začnou klesat. Uvažujeme-li, že vývoj zcela nového jističe či jiného přístroje včetně všech zkoušek a přípravy technologie pro velkosériovou výrobu může trvat až pět let, musíme se stále dívat k takto vzdálenému horizontu a včas se rozhodnout. Při zpětném pohledu se domnívám, že jsme pro zahájení prací zvolili ten správný okamžik.

Vy jste tehdy připravoval zadání. V čem se měly nové produkty lišit od původních?

Už dříve jsem použil příměr, že s jističi je to podobné jako například s automobily, které se neustále a velmi viditelně vyvíjejí, vylepšují, přesto základní princip zůstává. Stejně tak i jističe nebo jiné přístroje, i když jsou to vysloveně technické produkty, mají svůj vnější vzhled, chcete-li charakteristický design. A ten také hraje roli při rozhodování o nákupu či použití, protože má značný vliv na vzhled finálního rozváděče. U nově vyvíjené generace jističů a ostatních přístrojů jsme nepředpokládali z technického hlediska nějaký principiální zlom. Přesto jsme požadovali, aby změna byla patrná na první pohled. Aby výsledkem vývoje byly moderní přístroje splňující veškeré známé požadavky na vlastnosti a parametry. Vzniklo tak zadání, že jističe mají být menší, aby šetřily místo v rozváděčích, přitom byl požadován vyšší výkon - aby byly schopné vypínat v případě zkratu větší elektrické proudy. Je požadována také větší mechanická i elektrická trvanlivost, aby snesly bez poškození a opotřebení více vypínacích cyklů.
Takže mám-li to shrnout: hlavním cílem bylo připravit pro naše zákazníky moderní přístroje splňující nejvyšší nároky jak vzhledové tak i uživatelské.

A jak dlouho se přístroje vyvíjely? Objevila se během vývoje úskalí, s nimiž jste nepočítali? Přišli konstruktéři a vývojoví pracovníci s nějakým unikátním řešením?

Sběr a třídění informací pro zadání vývoje je průběžný, nikdy nekončící proces. Příprava tak začala už nedlouho po uvedení původního sortimentu na trh. Oficiální zahájení vývojového projektu proběhlo v červenci roku 2003, tedy téměř před pěti lety.Samozřejmě, jako u každého vývoje, se členové vývojového týmu potýkali s problémy a překážkami nejrůznějšího druhu. Museli se vracet a hledat nové cesty, nové způsoby řešení. Týkalo se to ale dílčích uzlů, nikdy se nemuseli vrátit až na samý začátek vývoje a měnit vytyčenou koncepci. Snahou bylo vyvinout skutečně špičkové produkty, splňující veškeré požadavky zadání. Nechtěli jsme se smířit s polovičatým řešením. Snad proto vlastní vývoj trval déle, než jsme si původně představovali. Jen samotné řešení vnějšího designu zabralo spoustu času. Odměnou ale jsou produkty, které zaujmou na první pohled. Jsou hezké, působí dojmem kvalitní a spolehlivé řady přístrojů, vyznačující se perfektním řemeslným zpracováním. Nové přístroje zůstávají principiálně bez převratných změn, přesto konstruktéři vytvořili několik unikátních řešení klíčových uzlů, které jsou přihlášeny k patento-právní ochraně. Například v konečné verzi jističe je použito sedm patentů a dva užitné vzory. Vlastníkem všech je OEZ.

Podařilo se toto zadání naplnit?

Jak vyplývá z předchozích odpovědí, zadání vývojového projektu se podařilo naplnit beze zbytku a výsledkem je skutečně kvalitní a uživatelsky přívětivý produkt.

Co OEZ očekává od nové řady modulárních přístrojů MINIA?

Mluvíme-li o řadě MINIA, hovoříme nejen o jističích, ale také o chráničích, svodičích přepětí, instalačních stykačích, přístrojích pro ovládání a signalizaci a dalších modulárních přístrojích tvořících ucelenou nabídku pro řešení specifických potřeb elektrických instalací. A co od ní očekáváme? Především to, že naváže na úspěchy a oblibu předchozí skupiny těchto produktů z dílny OEZ, že dosavadním spokojeným zákazníkům nabídneme produkty nové, lepší. A také, že přesvědčíme další zákazníky o tom, že používání přístrojů řady MINIA je pro ně tou nejlepší volbou.

S nástupem nové řady OEZ změnil i terminologii. Místo označení „Přístroje pro domovní rozvody“ používá označení „Modulární přístroje“. Proč?

Dosud používané označení „Přístroje pro domovní rozvody“, přestože je poměrně dlouhé, není úplně přesné. Zmíněná skupina produktů totiž nachází uplatnění nejen v domovních instalacích, ale také v infrastruktuře, průmyslu, energetice. Jejich společným znakem při velmi různorodých funkcích je přitom vnější design. Zejména je to uzpůsobení přístrojů pro montáž na DIN lištu a pak také jejich šířka, která je vždy násobkem hodnoty 17,5 mm. Právě tato jednotka šířky je označována jako 1M (jeden modul). Proto „Modulární přístroje“.