Nová Minia, nové možnosti

minia.png Modulárne prístroje Minia od OEZ zaznamenávajú v roku 2015 zásadné zmeny, ktoré je možné označiť za generačný resp. inovatívny skok v pripájaní. Zmeny sa týkajú kľúčových skupín prístrojov  v portfóliu Minia – ističov a prúdových chráničov vrátane ich príslušenstva a taktiež vypínačov.

Čo sa mení?

Úvodná tabuľka zmeny v sortimente zachytáva prehľadne v porovnaní s pôvodnými produktmi.

 Z celkového počtu cca 850 produktov radu Minia je nových zhruba 450, teda viac ako polovica!

Tabulka1_SK.jpg

Čo zmena prináša?

Chceme zákazníkom ponúknuť lepšie

produkty. To je štandardné klišé bez uvedenia konkrétnych prínosov. Prečo sme teda uvedené produkty zmenili? Najpodstatnejšie sú tieto dôvody: vylepšenie prepojenia ističov a prúdových chráničov prepájacou lištou.

 

Nové ističe LTN/LTE a prúdové chrániče LFN/LFE riešia dlhodobý nedostatok staršieho radu, a to vzájomné prepájanie prepájacou lištou. Niežeby produkty v staršom rade neboli prepájacou lištou prepojiteľné, ale existovali isté obmedzenia pri prepojení z hornej strany prístrojov.

 Nové ističe LTN/LTE a prúdové chrániče LFN/ LFE je teraz možné vzájomne prepojiť prepojovacou lištou v princípe  bez obmedzenia, tak ako dole, tak i hore (viď. obr. 1). Tým sme odstránili jeden z nedostatkov pôvodného radu.

Prepojenie je možné i s ostatnými prístrojmi, ako sú spomínané vypínače MSO atď.

 

obr-01.jpg

Zjednotený dizajn

Z obrázku je zrejmé, že sme zjednotili i dizajn rovnakej výšky ističov a chráničov, tvare páčiek či čelnej strany prístrojov, čo je ďalším prínosom nových produktov.

Kolíková lišta

Jednu dôležitú vec treba v súvislosti s prepojením prepojovacou lištou zmieniť: prešli sme od vidličkových ku kolíkovým prepojovacím lištám. Tzn. Prepojenie prístrojov „Novej Minie“ je možné iba kolíkovou prepojovacou lištou. Dôvodom je nové riešenie svoriek ističov LTN/LTE, ktoré má veľa predností.

 

Dvojitá svorka

Obr2_SK.jpg

Nové ističe LTN/LTE sú vybavené tzv. dvojitou svorkou (pozrite obr. 2), čo robí z ističa okrem jeho istiacej funkcie aj komfortný pripájací bod, kde môžete pripojiť napríklad až 4 vodiče do jednej svorky. Môžete pripojiť napríklad aj dva vodiče s rôznym prierezom, pričom jeden z nich môže mať až 35 mm2.

Ďalej dvojitá svorka prináša lepšiu vizuálnu kontrolu pripojeného vodiča pri súčasnom pripojení prepájacej lišty.  (pozrite  obr. 3).

obr-03.jpg

Dvojitá svorka predstavuje už štvrtú generáciu pripájania ističov OEZ. Možnosti pripájania sú vďaka vlastnostiam dvojitej svorky veľmi rozsiahle, a preto sa téme pripájania venujeme v samostatne. Pozrite sa na www.minia.sk či www.oez.sk alebo si vyzdvihnite leták vo vašom veľkoobchode.

Ľahko so západkami

Ističe LTN/LTE, chrániče LFN/LFE

aj vypínače MSO sú vybavené západkami, ktoré umožňujú ručnú manipuláciu, tzn. nie je nutné použiť nástroje. Toto môžeme využívať predovšetkým pri odstránení prístroja z „U“ lišty. Západky je možné jednoduchým zatiahnutím uvoľniť a prístroj ľahko odstrániť z lišty.

Na obrázku 4 je ukážka takej západky a manipulácie s ističom LTN. Západky pre prúdové chrániče a vypínače MSO sa svojou konštrukciou líšia a sú iba z jednej strany, poskytujú však rovnakú funkčnosť. Západky bez ohľadu na prístroj sú vždy ľahko prístupné – sú umiestnené vždy pred vodičmi aj pred prepájacou lištou.

Obr4_SK.jpg

Pri upevňovaní prístrojov sa nič nemení

– upevnenie je možné jednoduchým nacvaknutím prístroja na „U“ lištu ako doteraz.

 

Nárast výkonu

Zavedenie ističov s menovitým prúdom

80 A so šírkou 1 modul/pól (pozrite obr. 5) je ďalším výkonovým skokom v tejto kategórii ističov. Ak sa pozrieme do histórie malých ističov OEZ na to, ako sa posúvali hranice maximálneho menovitého prúdu, môžeme konštatovať, že v priebehu 20 až 25 rokov sa hodnota zdvojnásobila:

        LSF (1992) –  40 A

        LSN, LPN (1995, 2008) – 63 A

        LTN (2015) – 80A

 

Jednoduchší výber príslušenstva

V novom rade prístrojov je teraz elektrické príslušenstvo rovnaké pre všetky ističe a prúdové chrániče. Napríklad najbežnejší pomocný spínač PS-LT-1100 alebo vypínaciu spúšť SV-LT-A230 je možné použiť ako pre ističe LTN/LTN/LVN, tak aj chrániče LFN/LFE a v prípade pomocných spínačov aj pre vypínače MSO. Výhodou je jednoduchší výber a univerzálnejšia použiteľnosť naprieč prístrojmi.

Nové prevedenie signalizačných spínačov s resetovacím tlačítkom umožňuje resetovať spínač pomocou resetovacej páčky z čela prístroja. Výhodou oproti signalizačnému kontaktu bez resetu je to, že obsluha nemusí zapnúť hlavný obvod (istič), aby prerušila signalizačný obvod, teda vypla svetelnú či akustickú signalizáciu do doby nájdenia závady. Pohľad na taký signalizačný spínač je na obr. 5.

obr-05.jpg

Ďalšie výhody ističov LTN/LTE

Ukazovateľ stavu – ističe sú vybavené ukazovateľom stavu, ktorý je spojený s kontaktmi. Výhoda: viditeľná identifikácia polohy kontaktov prístroja

Vyššia vypínacia schopnosť podľa štandardu STN EN 60947, a to 15 až 35 kA (podľa použitého In). Výhoda: možnosť inštalácie do obvodov s vyššími skratovými prúdmi

Ističe LTN-UC s In od 1 do 63 A (tzv. „univerzálny“ istič, UC = Universal Current). Výhoda: na použitie v jednosmerných (do DC 440 V), ale aj striedavých obvodoch (AC 230/400 V)

 

Ďalšie výhody prúdových chráničov LFN/LFE

Okolitá teplota už od -25 °C pre všetky vyhotovenia oproti predchádzajúcej ponuke, kedy časť začínala na hranici -5 °C. Výhoda: Širšia využiteľnosť z pohľadu teploty okolia.

Zhrnutie

Vyššie uvedené výhody sú najdôležitejšie, avšak predstavujú iba časť toho, čo celková zmena ponúka.  Všetky podrobnosti nájdete v katalógy Modulárne prístroje Minia alebo v už uvedených dokumentoch – letáku Nová Minia Nové možnosti či na  www.minia.sk a www.oez.sk.  

Rozsiahle možnosti nového systému pripojovania Vám predstavujeme v článku Nová Minia. Nové pripojenie


Tabulka2_SK.jpg