Novinky v modulárnych prístrojoch Minia

minia.png Technologický vývoj sa už neuberá míľovými krokmi ako skôr, ale za použitie tryskových motorov trhá všetky rýchlostné rekordy. Doba, keď bol rozvádzač inštalovaný v priebehu stavby objektu vydržal po niekoľko rokov bez zmeny, sú dávno preč. Nové technológie  ventilácií, systémov na výrobu energie a podobne vyžadujú od modulárnych prístrojov čím ďalej častejší vyšší výkon, viac inteligencie, väčšiu univerzálnosť apod.

Tak ako každý rok, prinášame  novinky v rade modulárnych prístrojov Minia. Jednotlivé prístroje sú vždy technologickým posunom svojich predchodcov a budú v nasledujúcich riadkoch krátko predstavené. 

Digitálne spínacie hodiny v jednom module MAE-D16-100-A230-MINI

Spínanie na základe reálneho času je využívané napríklad pre riadenie filtrácie bazénu, polievanie trávnika, ovládanie zvončeka v škole, spínanie osvetlenia výkladov či uličného osvetlenia. Mnohokrát je potreba doplniť spínacie hodiny do rozvádzača, kde už nie je príliš miesta. Jednomodulové digitálna spínacie hodiny MAE-D16-100-A230-MINI sú pre tieto prípady ideálnym prístrojom. Disponujú jedným spínaným kanálom, ktorý je možné ovládať pomocou 28 programov. Jednomodulové digitálne spínacie hodiny doplňujú už existujúce prevedenie spínacích hodín, vrátane ASTRO hodín, ktoré sú schopné meniť čas zapnutia/vypnutia podľa aktuálneho času západ/východ slnka. Tento systém spínania umožňuje spínať napríklad uličné osvetlenie presne v dobe, keď je to potreba vrátane vypnutia v noci. Tým sa šetrí spotrebovaná energia a nepriamo i náklady na osvetlenie.

Monitorovacie relé prúdu MMR-P1, MMR-P5, MMR-P25

Prístroje nepriamo nahrádzajú prednostné prúdové relé RLP. Relé meria prúd v primárnom obvode a v prípade prekročenia referenčnej hodnoty odopne neprioritné spotrebiče, aby zamedzili vybaveniu istiaceho prvku. Spätné prepnutie nastane za podmienky poklesu prúdu v primárnom obvode pod 90 % referenčnej hodnoty prúdu. Pokiaľ je nastavená hodnota oneskorenia (0 ÷ 15 min), je prepnutie výstupných kontaktov o tuto dobu pozdržané. Výhodou nových relé je možnosť nastavenia presnej referenčnej hodnoty prúdu.

Vyrábajú sa v troch rozsahoch:

  • 0,1 ÷ 1 A
  • 0,5 ÷ 5 A
  • 2,5 ÷ 25 A

Rozširujú skupinu úspešných monitorovacích relé pre sledovanie napätia, reziduálneho prúdu, hladiny a teploty.

Digitálny schodiskový spínač MQD-16-100-A230

Digitálne prevedenie schodiskového spínača umožňuje kombináciu viacerých funkcií v jednom prístroji. Základná funkcia je odčasovanie nastaveného času. Čas možno nastavovať v rozsahu 0,5 ÷ 10 minút z čela prístroja. Takto nastavený čas možno predĺžiť opakovaným stlačením tlačidla. Každé stlačenie predĺži čas časovania o nastavenú hodnotu. Stlačením tlačidla dlhším než  2 s možno výstup predčasne vypnúť. Nové prevedenie je vybavené technológiou „spínanie v nule“. Prakticky to znamená, že striedavé napätie v sieti je monitorované a pri stlačení tlačidla sa obvod zopne až pri prechode sínusovky nulou. Odpínanie funguje obdobne.