Kalendár akcií

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Přístroje pro spínání a ovládání Conteo - Motorové a světelné vývody

Na jaře jsme Vás poprvé seznámili s Přístroji pro spínání a ovládání Conteo. Ukázali jsme Vám jejich členění a základní příslušenství. Nyní Vám přiblížíme využití přístrojů Conteo pro motorové a světelné vývody.

Motorové vývody

V praxi se jako pohonná jednotka nejčastěji používá asynchronní motor s kotvou nakrátko. Elektromechanické spínací přístroje použité v motorových vývodech musí být voleny podle jmenovitého pracovního proudu Ie, s přihlédnutím k požadované kategorii užití. Spínání motorů s kotvou nakrátko spadá do kategorie užití AC-3, reverzace a brzdění protiproudem spadá do kategorie AC-4. Jmenovitý pracovní proud Ie spínacího prvku musí být větší nebo roven jmenovitému proudu spínaného zařízení – motoru.

S ohledem na výše uvedené parametry obvodu se pro spínání silového obvodu mohou použít stykače ST. Pro ochranu (proti nadproudu a zkratu) lze použít spouštěč motoru SM. Právě tyto přístroje najdete v nově zaváděné řadě Conteo.

Jako další alternativu lze použít stykač ST s kombinací nadproudového relé SR (ochrana proti nadproudu) a pojistkami (ochrana proti zkratu) PV nebo PN. S výhodou lze využít pojistky s charakteristikou aM, které jsou určeny pro ochranu před zkratem. Nadproudové relé SR lze mechanicky i elektricky spojit přímo se stykačem ST, to ušetří čas při montáži. 

Přístroje Conteo jsou vhodné pro spínání motorů

Při kombinaci spínacího a jistícího přístroje se vzniklá kombinace posuzuje podle typu koordinace (vychází z normy ČSN EN 60947-4-1 Spínací a řídící přístroje nn):

Typ koordinace 1

  • přístroj při zkratu nesmí způsobit nebezpečí pro osoby nebo instalaci
  • přístroj nemusí být schopen dalšího provozu

Typ koordinace 2

  • přístroj při zkratu nesmí způsobit nebezpečí pro osoby nebo instalaci
  • přístroj musí být vhodný pro další použití

Světelné vývody

Světelné vývody na rozdíl od motorových vývodů nejsou chráněny samostatnými jistícími prvky. Jistící přístroj světelného vývodu chrání (proti přetížení a zkratu) jen jejich přívodní vedení a použité spínací přístroje. V případě použití většího množství svítidel se řeší obvod třífázově a svítidla se zapojují rovnoměrně do všech třech fází.

V praxi se používá celá řada elektrických světelných zdrojů. Od nejstaršího zdroje, tj. klasické vláknové žárovky, přes výbojky s různými typy předřadníků až po dosud nejmladší světelný zdroj, LED diody. Jednotlivé zdroje světla se mimo jiné od sebe liší elektrickými vlastnostmi.

Při navrhování spínacího prvku musí přístroj odpovídat z hlediska jmenovitého pracovního proudu Ie v závislosti na kategorii užití. V případě spínání žárovek se jedná o kategorii užití AC5-b, pro spínání výbojkových svítidel se používá kategorie užití AC5-a. V této kategorii užití se může jmenovitý pracovní proud měnit podle druhu použitého předřadníku.

Přístroje Conteo jsou vhodné pro spínání osvětlení

Při volbě spínacího přístroje pro spínaní světelných zdrojů nelze vycházet z jeho jmenovitého tepelného proudu Ith. Hodnoty spínaných proudů a výkonů při dané kategorii užití najdete v katalogu.

Následující tabulka ukazuje příklad spínaných výkonů stykače ST v kategorii užití AC5-b (spínání žárovek) na jednu fázi:

 

Stykač ST

Spínaný výkon (AC5-b)

ST123-7... 1,3kW 
ST123-9...  1,7kW
ST123-12...  1,7kW

 

Pro správné určení spínacího a jistícího prvku je nutné znát nejenom odebíraný proud spotřebiče v ustáleném stavu, ale i chování zátěže při sepnutí. Základní informaci o chování zátěže lze zjistit podle kategorie užití. Z tohoto důvodu jsou v katalogu u jednotlivých stykačů ST uvedeny maximální spínané výkony popřípadě počty spínaných svítidel.