Řady odpínačů VARIUS doplněna o velikost FH00 a další možnosti pojistkových odpínačů VARIUS

Představujeme kompletní řadu řadových pojistkových odpínačů velikostí, a to FH000, FH00, FH1, FH2 a FH3 pro jmenovité proudy 160, 250, 400 a 630 A. Pojistkové odpínače VARIUS nahrazují dříve dodávané odpínače LTL00, 1, 2 a 3.

Odpínače VARIUS byly úspěšně uvedeny na trh počátkem roku 2004 a to v řadě velikostí 000, 1, 2 a 3 včetně veškerého příslušenství. V dalším období pokračovaly práce především na doplnění řady a rovněž i na dozkoušení dalších technických parametrů, které normy přímo nepožadují ale pro uživatele, zejména pro projektanty, jsou potřebné.

Typová velikost FH00

Přestože odpínače FH000, díky pojistkové řadě PN000, která byla doplněna jmenovitými proudy až do 160 A, z převážné části vykrývají potřeby, zůstávají některé případy, které tímto odpínačem řešit nelze. Jedná se o následující užití:

obvody s napětím 690 V - nejsou poj.vložky velikosti 000, pouze vel.00

charakteristika aM - vložky 000 jsou pouze do 50 A, velikost 00 však pokračuje až do 160 A

do kompenzačních rozváděčů pro 400 V, kde je nutné používat vložky pro 500 V, je nutno v případě potřeby jmen.proudu 160 A použít vložku PN00 160A gG, tedy velikost 00.

při požadavku připojení kabelovými oky (větší průřezy). Dalším impulzem byl požadavek zahraničních zákazníků, kteří upozorňovali na významně větší zastoupení pojistkových vložek vel.00 na jejich trzích a tedy potřebu těchto odpínačů.

Odpínač FH00 je dalším prvkem řady VARIUS, kterou doplňuje. Má veškeré přednosti a výhody jako ostatní odpínače této řady jako jsou:

 • široká variabilita provedení
  1. 1 a 3-pólová provedení
  2. 2 a 4-pólové, snadno sestavitelné kombinace
  3. veškerá příslušenství lze doplnit i dodatečně
 • možnost připojení kabelovými oky i neupravených Cu/Al vodičů
 • výborná viditelnost pojistkových vložek
 • kompletní krytí proti nebezpečnému dotyku živých částí 
  1. připojovací prostor je plně krytý již v základním provedení odpínače
  2. možnost zakrýt přídavnými kryty neizolovaná kabelová oka
  3. lze sestavit více krytů na sebe a prodloužit tak zakrytý prostor
  4. kryty jsou univerzální - stejné pro horní i dolní stranu odpínače
  5. zábrana před nebezpečným dotykem při napájení zespodu
 • vysoká bezpečnost při manipulaci pod zatížením - AC-23B pro 400 V
 • uzamykání visacím zámkem
 • speciální provedení pro dálkovou signalizaci stavu pojistek  pro 1 a 3-pólová provedení
 • spolehlivé připojení na přípojnicové systémy s roztečí 60 mm  
  1. univerzální adaptér pro vývod nahoru i dolů
  2. pro přípojnice tloušťky 5 až 12 mm, šířky do 32 mm

Základní technické parametry VARIUS FH00

Jmenovité napětí 690 V a.c.
Jmenovitý proud 160 A
Kategorie užití AC -23B pro 400 V a.c.
Velikost pojistkové vložky 000, 00
Max.ztráty pojistkové vložky 12 W
Normy IEC60947-1, - 3

 Další údaje viz.katalog „Pojistkové systémy"

Použití odpínačů VARIUS v obvodech 440 V d.c.

Bylo odzkoušené jednopólové odpínání pomocí jednopólového pojistkového odpínače a dvoupólové odpínání, při kterém byly u třípólového odpínače zapojeny jen dva póly, nebo pomocí dvoupólového odpínače, sestaveného ze dvou jednopólových pomocí sestavovací sady OD-FH123-SS24. Při dvoupólovém odpínání vyhoví odpínače VARIUS pro kategorii užití DC21B až do hodnoty jmenovitého proudu odpínačů. Při jednopólovém zapojení je dosažena kategorie užití po redukci jmenovitých proudů, jak uvádí následující tabulka:

Pojistkový odpínač

Dvoupólové odpínání

Jednopólové odpínání

 

FH1

 

250 A

 

160 A

FH2

400 A

250 A

 

FH3

 

630 A

 

300 A

Odpínače VARIUS jako bezpojistkový odpínač

Odpínače byly přezkoušeny podle zkušebního pořadí č.3 dle EN60947-3. Mohou sloužit k bezpečnému odpojení obvodu odpínačem osazeným zkratovými propojkami typu ZP. Zjištěné hodnoty tepelných proudů a výdržných jednovteřinových proudů uvádí následující tabulka:

Pojistkový odpínač

Krátkodobý výdržný proud Icw (1s)

Jmenovitý tepelný proud Ith

 

FH1

 

 

15k A

 

 

325 A

 

 

FH2

 

 

15k A

 

 

520 A

 

 

FH3

 

 

20kA

 

 

750A

 

 

FH3*)

 

 

20kA

 

 

1000A

 

*) se zkratovými propojkami ZP3/1000

 

Rozšíření připojovacích průřezů u odpínače FH2

Projektanti a jistě i montážní firmy zřejmě ocení úpravu pojistkového odpínače FH2 tak, aby k němu bylo možné používat mimo sad CS-FH2-xxx rovněž i sady CS-FH1-xxx, které byly původně určeny pouze pro odpínač FH1. Touto změnou je možné snížit minimální připojovací průřez Cu vodičů z 25 mm2 na 6 mm2 (příložková svorka CS-FH1-3SM) a u přímého připojení Cu/Al vodičů pak ze 120 mm2 na 70 mm2. Ze systémových důvodů budou sady současně použitelné pro FH1 i FH2 přeznačeny na CS-FH12-xxx.

(xxx - provedení svorek připojovacích sad)

Adaptéry na přípojnice s roztečí 60 mm

V posledním období se stále více používají rozváděče s přípojnicovými systémy 60 mm, které značně zjednodušují a zlevňují jejich konstrukci. Proto byla dokončena úplná řada adaptérů, jež umožní připojení všech velikostí odpínačů VARIUS na tyto systémy. Adaptéry mají stejné konstrukční řešení. Pevné uchycení adaptéru na přípojnice je zajištěno zdvojenými šroubovými příchytkami umožňujícími připojení na přípojnice šířky až 32 mm a tloušťky 5 až 12 mm. Adaptéry jsou opatřeny integrovanými kryty chránící přípojnice před dotykem a jsou univerzální pro vývod kabelu nahoru nebo dolů. Pro upevnění odpínače na adaptér není nutné dokupovat žádné další prvky. Tento nový typ adaptéru je dodáván i pro typovou velikost FH000 (označení OD-FH000-AL60), kde nahrazuje dříve dodávaný typ GA-60/100/81-1x15, jehož použití bylo omezeno do 100 A. Nově je rovněž připraven adaptér pro velikost 3 s označením OD-FH3-AL60.

Závěr

Nová řada pojistkových odpínačů VARIUS zdaleka není uzavřenou kapitolou, jak dokládá tento článek. Naší trvalou snahou je reagovat na připomínky a podněty uživatelů a v tomto směru odpínače dále rozvíjet, doplňovat, případně dozkušovat další technické údaje, které sice normy nepožadují ale pro projektanty jsou potřebné. V krátké budoucnosti představíme další úpravy, které dále rozšíří uživatelské vlastnosti těchto přístrojů.