Kalendár akcií

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 22.07.2020 |... (Akce)
22. 07. 2020, 07:00 - 22. 07. 2020, 13:00
23 24 25 26
27 28 29 29.07.2020 |... (Akce)
29. 07. 2020, 07:00 - 29. 07. 2020, 13:00
30 31    

Systémy automatických záskokov zdrojov - Modi

modeion.png Firma OEZ patrí k popredným dodávateľom istiacej technológie pre napájanie zariadení NN – tzv. energocentier. Niektoré z napájaných zariadení vzhľadom ku svojej dôležitosti vyžadujú nepretržitú dodávku elektrickej energie, prípadne napájanie z niekoľkých zdrojov. Jedná sa napríklad o energetické zariadenia, priemyselné objekty s nepretržitou prevádzkou alebo dôležité objekty infraštruktúry.

Preto už niekoľko rokov ponúkame riešenie, ktoré tieto požiadavky napĺňa. Je to zariadenie, ktoré zabezpečí spoľahlivé prepnutie zdrojov - záskokový automat Modi. V prípade poruchy jedného zdroja zabezpečí „Modi“ automatické bezpečné prepnutie na druhý zdroj. Ako druhý zdroj môže byť využitý transformátor alebo aj záložný generátor.

V tomto roku prešiel záskokový automat Modi inováciou, ktorá spočívala najmä vo výmene riadiacej jednotky za novú modernejšiu a v úpravách na základe dlhoročných skúseností s výrobou záskokových automatov a ich uvedením do prevádzky.

Nový dotykový grafický displej

Riadiaca jednotka je doplnená dotykovým grafickým displejom s uhlopriečkou 4“. Displej nielen zobrazuje aktuálny prevádzkový stav záskokového automatu a ovládaných ističov, ale tiež sa pomocou neho nastavujú režimy funkcie záskokového automatu a časy na prepnutie na záložný zdroj a späť. Displej s riadiacou jednotkou je prepojený pomocou ethernet kábla, ktorého dĺžka môže byť až 100 m. Týmto je umožnené, pre jednoduchší dohľad a ovládanie záskokového automatu, inštalovať displej napr. do riadiaceho centra, velína, teda mimo rozvádzač, kde je umiestnená riadiaca jednotka.

Záskokový automat aj pre BC160

Ďalšou zmenou, na ktorú je vhodné upozorniť, je možnosť použitia inovovaného záskokového automatu Modi aj s najmenšími kompaktnými ističmi Modeion BC160, čo znamená pokrytie celého rozsahu istenia od 12,5 A až do 6300 A.

Hlavnou úlohou záskokového automatu Modi je sledovať hlavnú napájaciu sieť a vyhodnocovať jej stav. Akonáhle nastane porucha, záskokový automat zareaguje a po splnení zadaných podmienok čo najskôr vyšle impulz k odpojeniu hlavného zdroja a pripojeniu záložného zdroja. Poruchovým stavom je myslené podpätie, prepätie alebo úplný výpadok v jednej z fáz. Späť na hlavný zdroj automat prepne po obnovení prevádzkového stavu na hlavnom zdroji. Doba prepnutia z hlavného zdroja na záložný môže byť už od 0,8 s. Horná hranica je daná nastavením záskokového automatu, ktoré vykonáva užívateľ. Záskokový automat Modi zabezpečuje okrem iného tiež bezpečnosť prevádzky. Znemožňuje zapnutie obidvoch zdrojov súčasne a nezapne záložný zdroj, ak v obvode záťaže došlo k vypnutiu poruchou, teda skratom alebo nadprúdom.

Modi - dva základné varianty

Záskokový automat Modi je dodávaný v dvoch základných variantoch, a to pre ovládanie dvoch zdrojov, alebo pre ovládanie dvoch zdrojov s pozdĺžnou spojkou. Obidva typy sa tiež ponúkajú v dvoch verziách mechanického usporiadania. Prvá verzia je v prevedení v plechovom rozvádzači Distri s krytím IP65 a druhá verzia je vstavaná do dverí rozvádzača.

Záskokový automat môže byť napájaný:

 • z aktívneho zdroja s možnosťou záložného napájania 24 V d.c.,
 • z externého zdroja 24 V d.c.,
 • z externého zdroja 110 až 230 V a.c./d.c.

Funkcia záskokového automatu pre ovládanie dvoch zdrojov:

 1. automatická prevádzka – automatický záskok
 2. manuálna prevádzka – len na prvý zdroj
 3. manuálna prevádzka – len na druhý zdroj
 4. manuálna prevádzka – obidva zdroje odpojené

Pri automatickej prevádzke je možné vybrať jeden z troch režimov:

 • Rovnocenné zdroje
  Záťaž môže byť trvalo napájaná z ktoréhokoľvek zdroja. Po výpadku napätia aktívneho zdroja je tento zdroj odpojený od záťaže a záťaž je pripojená na druhý zdroj. Po obnovení napätia na prvom zdroji zostane záťaž pripojená na druhom zdroji, pretože sú rovnocenné.
 • Priorita prvého zdroja
  Záťaž je trvalo napájaná z prvého zdroja (prioritný zdroj). Po výpadku napätia na prvom zdroji je tento zdroj odpojený a je pripojený druhý zdroj. Po obnovení napätia prvého zdroja sú zdroje prepnuté a záťaž je opät trvalo napájaná z prvého zdroja.
 • Priorita druhého zdroja
  Režim je rovnaký ako predošlý, avšak s tým rozdielom, že priorita zdroja je opačná.

Funkcia záskokového automatu pre ovládanie dvoch zdrojov s pozdĺžnou spojkou

 1. automatická prevádzka – automatický záskok
 2. manuálna prevádzka – obidva zdroje odpojené
 3. manuálna prevádzka len na prvý zdroj
 4. manuálna prevádzka len na druhý zdroj
 5. manuálna prevádzka len na prvý zdroj so zopnutou pozdĺžnou spojkou
 6. manuálna prevádzka len na druhý zdroj so zopnutou pozdĺžou spojkou
 7. manuálna prevádzka na obidva zdroje

Pri automatickej prevádzke je možné vybrať jeden z troch režimov:

 • Rovnocenné zdroje
  Obidve záťaže môžu byť trvalo napájané z ľubovoľného zdroja. Ak dôjde k výpadku napätia jedného zo zdrojov, je odpojený zdroj od záťaže a záťaž je pripojená (zopne pozdĺžna spojka) na druhý zdroj. Po obnovení napätia na prvom (pôvodnom) zdroji sa zdroje neprepnú. K prepnutiu dôjde až po výpadku napätia na druhom zdroji.
 • Záskok pre 1. zdroj
  Prvá záťaž môže byť napájaná z prvého alebo z druhého zdroja. Druhá záťaž môže byť napájaná iba z druhého zdroja. Po výpadku napätia druhého zdroja nedôjde k záskoku. Druhá zaťaž zostane bez napájania. K záskoku dôjde len v prípade výpadku napätia prvého zdroja.
 • Záskok pre 2. zdroj
  Režim je podobný ako v predchádzajúcom prípade, avšak záskok prebieha iba za druhý zdroj.
  Ističe i odpínače Modeion alebo Arion WL riadené záskokovým automatom musia byť vždy vybavené príslušenstvom, ktoré je uvedené v katalógu pre záskokový automat.

Ďalšie informácie je možné získať v katalógu Záskokový automat Modi 2011, ktorý je možné stiahnuť zo sekcie  Na stiahnutie alebo zistiť na linke technickej podpory.

Technická podpora


Tel.: +421 2 49 21 25 55
E-mail: technicka.podpora.sk@oez_com