Žilinský kraj

ANMIMA, s.r.o.

 • Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
 • Tel.: 041/763 76 58
 • Fax: 041/763 48 48
 • WWW:www.anmima.sk

ANMIMA, s.r.o.

 • Ul.1. mája - Malá kolónia, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • Tel.: 044/55 201 02
 • Fax: 044/55 286 30
 • E-mail: anmima@anmima_sk
 • WWW:www.anmima.sk

BKL-Elektro

 • Alej Slobody 15, 026 01 Dolný Kubín
 • Tel.: 043/5866 549
 • Fax: 043/5866 549
 • WWW:www.bkl.sk

BKL-Elektro

 • ul. Pri Turci, 036 01 Martin
 • Tel.: 043/413 46 10
 • Fax: 043/4238 786
 • WWW:www.bkl.sk

KONEX-ELMAT, s.r.o.

 • Podhora 26, 034 00 Ružomberok
 • Tel.: 044/320 336
 • Fax: 044/320 336
 • WWW:www.konex.sk

VEREX ŽILINA, a.s.

 • M. Rázusa 13, 010 01 Žilina
 • Tel.: 041/5002 234
 • Fax: 041/5002 226
 • WWW:www.verexelto.sk

VEREX-ELTO, a. s.

 • Bystrická cesta 5475/149 , 034 01 Ružomberok
 • Tel.: 044/45 35 221
 • Fax: 044/43 23 601
 • WWW:www.verexelto.sk

VEREX-ELTO, a. s.

 • Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Tel.: 044 / 5474711
 • Fax: 044 / 5521579
 • WWW:www.verexelto.sk

HAGARD:HAL, a.s.

 • Kvačalova 11/B, 010 04 Žilina - Zavodie
 • Tel.: 041/72 44 365
 • Fax: 041/76 32 446
 • E-mail: za@hagard_sk
 • WWW:www.hagard.sk