Konfigurátor OEZ

Konfigurátor OEZ je program pre jednoduchý výber jednotlivých výrobkov vrátane ich príslušenstva a zostavenie podkladov pre objednávku. Po nainštalovaní konfigurátora, si môžete v modrej planéte stiahnúť aktuálný cenník. 

Konfigurátor OEZ

Novinky verze 20.07

  • Doplnené kompaktné ističe a odpínače 3VA formou online konfigurátor
  • Do časti Varius doplnená možnosť vyberať poistkové vložky k poistkovým odpínačům
  • Doplnené lišty pre držiaky prípojníc DELTA pre kombináciu QA a prechodového polia
  • Pred tlačou sa spúšťa dialógové okno tlačiarní

Program pracuje v prostredí Windows 10.

Softwarová podpora

Konfigurátor OEZ
Tel.: +421 249 212 566
E-mail: sw.podpora.sk@oez_com

Na stiahnutie

exe OEZ Konfigurátor.exe

Novinky konfigurátor OEZ 20.07


zip OEZ Konfigurátor.zip

Novinky konfigurátor OEZ 20.08