Retrofity ističov

retrofity2.jpg

 • Rychlá a profesionálna náhrada morálne zastaraného ističa bez nutnosti úpravy rozvádzača.
 • Optimálne riešenie pre konkrétne inštalácie.
 • Možnosť viac variant náhrad:
  • Ekonomická náhrada - možnosť zjednodušenia ovládania a manipulácie.
  • Ekvivalentná náhrada - ovládanie a manipulácia sa nezmení.
  • Komfortná náhrada - použitie ističa s dátovou komunikáciou a širším príslušenstvom.
  • Náhrada zvyšujúcej bezpečnosti - výsuvné prevedenie miesto pevného, výrazne vyššie technické parametre a možnosť mechanického blokovania.
 • Vykonáme špecifikáciu náhrad pôvodného ističe vrátane cenovej ponuky.
 • Profesionálna montáž servisom OEZ alebo vyškolenými partnermi:
  • Garancia rýchlosti a kvality prevedenia overenými postupmi do 3 hodin.
 • Spracovanie projektovej dokumentácie (na vyžiadanie).

retrofity1.jpg

Kontakt retrofity OEZ

Tel. 02 / 49 21 25 09
E-mail: servis.sk@oez_com

Príklady retrofitov 

Príklady retrofitov prístrojov OEZ.pdf (4,10 MB)