qr_code

Výpočtový program Sichr

Výpočtový program Sichr slúži k návrhu a kontrole lúčových sietí TN-C , TN-C-S a IT sietí bez vyvedeného stredného vodiča vo všetkých obvyklých napäťových hladinách. Program v sebe zahŕňa databázu istiacich a spínacích prvkov, prúdových chráničov a zvodičov prepätia z produkcie OEZ, ďalej potom otvorenú databázu transformátorov, generátorov a silových káblov.

sichr.png

Vlastnosti verzie 18.03

  • Vykonaný facelift panela nástrojov

  • Sprehľadnený panel voľby káblov

  • Vzájomne oddelené voľby uloženie káblov v krajine a v rúrkach v krajine

  • Pridaná tlačidlá pre jednoduché vytvorenie nového vlastného kábla, transformátora a generátora

  • aktualizovaný sortiment prúdových chráničov

  • vykonaná ďalšie drobné vylepšenia, opravené drobné chyby

Program pracuje v prostredí Windows XP a vyššom.

Registračný kód
Otázky a odpovede
Softwarová podpora
Školenie
Verzie programu

modra_planeta_pan.png

Registračný kód programu Sichr

Pre odomknutie funkcie tlačenia a ukladania vytvorených projektov je nutné do programu zadať registračný kód.

Registračný kód získáte v Modrej planéte.


Na stiahnutie