Výpočtový program Sichr

sichr.png Výpočtový program Sichr slúži k návrhu a kontrole lúčových sietí TN-C , TN-C-S a IT sietí bez vyvedeného stredného vodiča vo všetkých obvyklých napäťových hladinách. Program v sebe zahŕňa databázu istiacich a spínacích prvkov, prúdových chráničov a zvodičov prepätia z produkcie OEZ, ďalej potom otvorenú databázu transformátorov, generátorov a silových káblov.

Vlastnosti verze 20.07

  •  Doplnené kompaktné ističe a odpínače 3VA vrátane chráničových modulov
  •  Do menu doplnená položka "Opakovať poslednú voľbu" pre rýchle opakovanie vloženie rovnakého prvku
  •  Doplnený údaj 2/3 Zs pre revíznych technikov (Zs (m) = 2/3 Zs podľa STN 33 2000-6 ed.2 / IEC 60364-6: 2016, čl. D.6.4.3.7.3)
  •  Doplnené uloženie jednožilových káblov na vzduchu vo zväzkoch v jednej vrstve tesne

Program pracuje v prostredí Windows XP a vyššom.

Registračný kód
Otázky a odpovede
Softwarová podpora
Školenie
Verzie programu

modra_planeta_pan.png

Registračný kód programu Sichr

Pre odomknutie funkcie tlačenia a ukladania vytvorených projektov je nutné do programu zadať registračný kód.

Registračný kód získáte v Modrej planéte.


Na stiahnutie

exe Výpočtový program Sichr.exe

12.11.2020 15:23 Tomáš Fogl


zip Výpočtový program Sichr.zip

12.11.2020 15:24 Tomáš Fogl