OEZ (https://www.oez.sk/)

Pozvánka na Odborné semináre 2024

Pripravili sme si pre vás inšpiratívny program plný užitočných informácií z oblasti prístrojov nízkeho napätia.


  
  

  Bezpečné elektroinštalácie rodinných domov

  • Bezpečná ochrana obvodov s modernými spotrebičmi.
  • Ako spríjemniť spínanie bojlerov, elektrického kúrenia a osvetlenia.
  • Komfortné riešenie domových rozvádzačov.

  Energetické rozvody priemyselných objektov

  • Ako si poradiť s požiadavkami na znižovanie prevádzkových nákladov vyvolanými rastom cien elektrickej energie.
  • Selektivita medzi istiacimi prístrojmi v programe Sichr ako základ efektívneho riadenia rozvodov.
  • Požiadavky normy STN EN 60947-6 na riešenie záskokov zdrojov.
  • Monitoring spotreby elektrickej energie novými prístrojmi pre meranie a komunikáciu.
  • Porovnanie prípojnicových systémov a tradičných káblových vedení.
  • Rýchla rekonštrukcia rozvádzačov retrofitmi ističov k zachovaniu kontinuity prevádzky.
  • Pravidlá pripojenia ističov v rozvádzačoch a správne dimenzovanie.
  • Využitie špičkových vlastností nových vzduchových ističov 3WA.
  
  

  Nabíjacie stanice pre elektromobily - p. Tibor HANKO (viceprezident SEZ-KES)

  • Správna voľba istiacich prístrojov.
  • Kontrola a revízia nabíjacích staníc.

  Naši produktoví špecialisti vám predstavia praktické tipy a rady pre projektovanie, montáž, obsluhu prístrojov a navrhovanie rozvádzačov.

  Príďte si vyskúšať funkčný záskokový automat, retrofit s novým ističom 3VA27 (1 600 A), spôsob ovládania motorového pohonu ističom 3VA a ďalšie praktické riešenia rozvádzačov. Semináre budú prebiehať od 9:00 do 13:30 hod., prezentácia od 8:30 hod.

  Tešíme sa na stretnutie s vami a vašimi kolegami z odboru, aby sme spoločne preskúmali nové témy a odovzdali si svoje skúsenosti.

  Registrácia na Odborné semináre 2024