Záskokové automaty

Záskokové automaty sú určené na plne automatické riadenie záskoku dvoch zdrojov. Umožňujú aj manuálny režim, kedy spínanie zdrojov riadi obsluha. V prípade, že je záložný zdroj pripravený, sú schopné vykonať záskok už od 3 sekúnd. Na spínanie zdrojov sú použité kompaktné ističe Modeion alebo vzduchové ističe Arion. Záskokové automaty teda pokryjú aplikácie od 16 do 6 300 A.