Priame pripojenie viacerých Cu/Al káblov > Pripájanie | OEZ