Veľkosť 125 A > 3VA....-.M.3.-0AA0 - Istenie motorov, ochrana iba proti skratu | OEZ