4-pól, 100 % N > 3VA1...-.x...-0AA0 - Istenie vedení, jednoduché aplikácie | OEZ