3VA27..-.....-.... - Istenie vedení a motorov > Ističe a odpínače do 1600 A | OEZ