Ističe so zberačovým pohonom > 3VA27..-.....-.... - Istenie vedení a motorov | OEZ