3VA....-.M.3.-0AA0 - Istenie motorov, ochrana iba proti skratu > Ističe a odpínače do 1250 A | OEZ