Spínacie bloky > BD250 - Ističe MCCB do 250 A | OEZ