Pripojenie pásov a káblových ôk > Pripájanie | OEZ