Kombinované zvodiče bleskových prúdov a prepätia - typ 1 + typ 2 > SVBC-DC, SVC-DC - Prepäťové ochrany pre jednosmerné aplikácie | OEZ