Ističe na istenie jednosmerných (DC) a striedavých (AC) obvodov, 1-pólové > LTN - Ističe do 80 A (10 kA) | OEZ