Prevedenie s dátovou komunikáciou > Čelné motorové pohony so zberačom SEO520 | OEZ