LMA - Oblúkové ochrany s nadprúdovou ochranou (6 kA) > MiniaMini - 1 modulové 1N zariadenia | OEZ