SJBC, SVBC - Kombinované zvodiče bleskových prúdov a prepätia - typ 1 + typ 2 > Prepäťové ochrany | OEZ