3VA1...-.x...-0AA0 - Istenie vedení, jednoduché aplikácie > Ističe a odpínače do 1250 A | OEZ