3VA2...-.H...-0AA0 - Istenie vedení, priemyselné aplikácie > Ističe a odpínače do 1250 A | OEZ