3VA2...-.K...-0AA0 - Istenie vedení a generátorov s komunikáciou a meraním > Ističe a odpínače do 1250 A | OEZ