Uzamykanie prístrojov so zberačovým pohonom > Mechanické blokovania a uzamykania | OEZ