3VA2...-.J...-0AA0 - Istenie vedení a generátorov s komunikáciou > Ističe a odpínače do 1250 A | OEZ