OLE - Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou do 40 A (6 kA) > Prúdové chrániče | OEZ